กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถาโดย พระมหาสม สุทธิปาภาโส และ พระมหาสิน ฐิตเมโม  เพื่อจัดหารายได้ซ่อมแซมอาคารเจ้าคุณทองคำ โดยมี คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี, พระครูพุทธมัญจาภิบาล เจ้าคณะตำบลพระแท่น ,พระครูวิบูลกาญจโนภาส รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร  ประธานฝ่ายฆารวาส ได้แก่ ผอ.สมจิต คำชื่น   อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางทอง สาลาด ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ,นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานเขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 397 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-01 14:54:56