การประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

การประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

การประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้กิจกรรมการประกวด-แข่งขันหุ่นยนต์ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน" ครั้้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 ประเภท ให้ศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการคัดตัวแทน ประเภท 1 ทีม รวม 8 ทีม เพื่อเข้าร่วมการรแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป
เขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 498 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-12-01 07:36:11