ค่ายสะเต็ม "STEM Education Camp" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค่ายสะเต็ม "STEM Education Camp" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ค่ายสะเต็ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จัดค่ายสะเต็ม "STEM Education Camp"  ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ได้ร่วมกิจกรรมเขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 358 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-30 10:30:59