ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิ

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิ

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิ

ครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อความสงบของจิตรใจ
เขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 711 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-29 19:48:26