กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนแคทรายวิทยา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนแคทรายวิทยา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนแคทรายวิทยา

โรงเรียนแคทรายวิทยา ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราว ระหว่างวันที่  23-25  พฤศจิกายน  2560
เขียนโดย เอกลักษณ์ เขียนบัณฑิตย์ โรงเรียนแคทรายวิทยา เปิดอ่าน 1,520 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-28 10:13:32