สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสู่โรงเรียนเเละชุมชน

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสู่โรงเรียนเเละชุมชน

สนามฟุตบอลหญ้าเทียมสู่โรงเรียนเเละชุมชน

   ขอขอบพระคุณ บริษัท คิง เพาเวอร์ ที่คัดเลือกโรงเรียนประชามงคล ให้ได้สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้ "โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย"

   ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เเละกรรมการสถานศึกษาได้เข้าร่วมประชุมชี้เเจง การสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จากบริษัท คิง เพาเวอร์ ฌ ห้องประชุมจันทรมงคล โรงเรียนประชามงคล

 

.....คลิกที่นี่.....เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 419 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-27 15:08:32