พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า
พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า
พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  งานลูกเสือโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี  พร้อมทั้งกิจกรรมำเพ็ญประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปี
เขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 137 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-23 10:57:43