พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐  งานลูกเสือโรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี  พร้อมทั้งกิจกรรมำเพ็ญประโยชน์  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปีเขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 1,201 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-23 10:57:43