เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ จัดโดยโรงไฟฟ้าราชบุรี  เพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ  ณ  โรงเรียนวัดชาวเหนือ  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 84 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-22 21:28:55