พิธีมุทิตากษิณานุสรณ์ รัตนราษฎร์บำรุง 2560

พิธีมุทิตากษิณานุสรณ์ รัตนราษฎร์บำรุง 2560

พิธีมุทิตากษิณานุสรณ์ รัตนราษฎร์บำรุง 2560

 

         วันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงได้จัดพิธีมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูด้วยความรักยิ่งเขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 435 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-22 16:30:01