การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖

การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖

การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖

การประชุมหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ เพื่อหาข้อตกลงและแก้ไขปัญหาในระดับชั้นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และพัฒนาการทำงานร่วมกัน
เขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 359 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-21 19:01:22