ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ผู้อำนวยการสรายุทธ   ลิบไพรวัลย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของท่าน อีกทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป

           

 เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 423 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-20 10:21:50