การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางปฏิบัติงานของโรงเรียน และเป็นการร่วมมือร่วมใจในการดูแลนักเรียน ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  โดยมี นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธาน   ในการนี้  ประธานกรรมการสถานศึกษา  รวมถึงผู้แทนชุมชน  ได้เข้าร่วมรับฟังด้วยเขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 525 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-18 21:28:32