คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ ลิบไพรวัลย์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ ลิบไพรวัลย์

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ  ลิบไพรวัลย์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาที่ 7 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ  ลิบไพรวัลย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 เขียนโดย โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 377 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-15 10:09:05