กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามสอบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
เขียนโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 180 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-13 16:30:39