กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามสอบโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 358 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-13 16:30:39