กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง

    กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6                                                      สนามสอบโรงเรียนช่องพรานวิทยา  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 336 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-10 21:42:36