การสอบนักธรรมประจำปี 2560

การสอบนักธรรมประจำปี 2560

การสอบนักธรรมประจำปี 2560

การสอบนักธรรมประจำปี 2560 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 
เขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 413 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-11-09 15:08:12