ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจและรายงานผลการดำเนินการ,รายงานผลการเรียนของนักเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
เขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 459 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-30 19:32:33