ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและรายงานผลการทำงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐
เขียนโดย Siwaporn โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี เปิดอ่าน 441 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-30 18:42:12