พิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร และลูกเสือ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรม พิธีวางดอกไม้จันทน์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 446 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-30 08:31:48