พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรม พิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันปิยมหาราช ณ อำเภอห้วยกระเจา 
เขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 363 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-24 12:14:30