จิตอาสาฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จิตอาสาฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จิตอาสาฯ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

                    ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม พร้อมด้วย คณะครู และนักเรียนจิตอาสาฯ จัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ วัดรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 368 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-23 17:58:48