พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเขียนโดย อาทิตย์ พะจี โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 771 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-23 16:12:19