ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี

นายมณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  อำเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เมื่อวันที่  9-10 ตุลาคม  2560เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 398 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-12 10:22:38