การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีคุณครูธนชาต อาจหาญ,คุณครูกิติศักดิ์ ดีพื้น,คุณครูองอาจ วิจิตรวรกาญจน์,คุณครูจิรวัฒน์ จันทรัตทัตและคุณครูพรพิกุล เจริญลอยเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ ฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และได้รับเกียรติจากนายกมล เฮงประเสริฐ (ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา) พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมอบรม  

ทั้งนี้โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้เป็นเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยที่ผ่านมาครูธนชาต อาจหาญ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น
•    โครงการสะเต็มศึกษา สร้างธุรกิจการเกษตรยุคใหม่ หัวใจพอเพียง  เป็นการใช้ความรู้สะเต็มศึกษาแก้ปัญหาราคามะนาวตกต่ำ โดยการทำเครื่องซิลมะนาวสุญญากาศ  เพื่อยืดอายุการเก็บมะนาว
•    การทำน้ำมะนาวพร้อมดื่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้แบนด์ damnoen life
•    การทำผลิตภัณฑ์ล้างจานผสมมะนาวจากธรรมชาติ  ภายใต้แบนด์ damnoen life  และยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ

นอกจากนี้ยังมีครูที่นำผลงานสะเต็มศึกษาเข้าประกวดระดับประเทศจากการประกวดโครงการต้นกล้าสีขาวของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน  ดังนี้
ครูจิรวัฒน์ จันทรัตทัต สะเต็มศึกษากับผลิตภัณฑ์เส้นใยจากพืช
ครูสุวรรณดี ช่างเขียน สะเต็มศึกษาจากสารละลายกลายเป็นไข่เค็ม
ครูกิติศักดิ์ ดีพื้น อัตราส่วนและร้อยละ Bar Model หรรษา , แผนภูมิวงกลม ข้อมูลฉับไวทันใจชาวประสาทสิทธิ์
ครูองอาจ    วิจิตรวรกาญจน์ ออแบบบ้านในฝันด้วยโปรแกรม Sketch up1
ครูพรพิกุล เจริญลอย ตัวหาร่วมมากกับการเกษตร
เขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 783 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-10-09 22:17:26