พิธีถวายพระพรชัยและวางพานพุ่ม วันแม่แห่งชาติ

พิธีถวายพระพรชัยและวางพานพุ่ม วันแม่แห่งชาติ

พิธีถวายพระพรชัยและวางพานพุ่ม วันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดพิธีถวายพระพรชัย และวางพานพุ่มถวายเป็นเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานถวายพระพรหน้าเสาธง เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น.
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 560 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-11 18:25:25