งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๐ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ครูเกษณี  ไทยจรรยา ครูรุจิรา  สุวรรณภักดี  ครูสุลีพร  ลือกระจ่าง และครูศิริพร   พลเสน วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

ช่วงเช้า

https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=album&album_id=1921610028108082

ช่วงเย็น

https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=album&album_id=1920838134851938เขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 762 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-27 10:14:25