กีฬาภายใน " เหลืองแดงเกมส์ "
กีฬาภายใน " เหลืองแดงเกมส์ "
กีฬาภายใน

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาจัดกิจกรรมกีฬาภายใน "เหลืองแดงเกมศ์" ประจำปี ๒๕๖๐  ให้กับนักเรียน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  เมื่อวันที่  ๖ - ๘  กันยายน  ๒๕๖๐

ขบวนพาเหรด

https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=album&album_id=1916650185270733

เก็บตกกีฬาวันแรก

https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=album&album_id=1916656638603421

เก็บตกกีฬาวันที่ ๒

https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=album&album_id=1916669691935449

เก็บตกกีฬาวันที่ ๓

https://www.facebook.com/pg/Bangpae_smile-1694383174164103/photos/?tab=album&album_id=1916673395268412
เขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 248 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-26 16:43:39