การนิเทศติดตามปประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การนิเทศติดตามปประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การนิเทศติดตามปประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การนิเทศติดตามปประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๘ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโคมทอง โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
เขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 122 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-26 16:33:23