"วันแม่แห่งชาติ"

"วันแม่แห่งชาติ"นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา รองผู้อำนวยการ ครู และนักเรียนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ" ณ หอประชุม ๒ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐เขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 450 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-26 16:15:34