กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน

ระหว่างวันที่ 8-31 สิงหาคม 2560 โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมเรียนรู้อาเซียน

ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา บรรเทิง ว่องกุศลกิจ

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน ASEAN Quiz

การแข่งขันเกมบันไดงูตะลุยอาเซียน
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 1,560 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-25 10:13:23