โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษารับการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน

นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ได้มาดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝัน ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาและได้ให้คำแนะนำด้านการจัดการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับครูเพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนตลอดจนได้แนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสอนของครู เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558
เขียนโดย โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 746 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 13:07:18