โครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน

โครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน

โครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรีในโครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน ในวันที่ 18 กันยายน 2560
เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 414 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-19 10:52:48