กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

กีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ในวันที่ ๗ - ๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  "ดอกแก้วเกมส์"  เพื่อให้นักเรียนได้มีร่างกายที่แข็งแรง  รู้จักการแพ้การชนะ  มีน้ำใจนักกีฬา  และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 1,302 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-09 21:20:58