เปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017

เปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017

เปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017

วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงจีน คัดลายมือภาษาไทย คัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การประกวดโครงงานคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม บอลลูนอากาศร้อน ร่มพยุงไข่ จรวดขวดน้ำ เครื่องร่อนเดินตาม เกม 24 อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ การจัดสวนถาด วาภาพ เป็นต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้จัดซุ้มเพื่อแสดงผลงานนักเรียน การเล่นเกม การละเล่นต่าง ๆ และขายของเพื่อเป็นทักษะในการสร้างอาชีพต่อในอนาคต
เขียนโดย นายเสรี โพธิ์นิล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เปิดอ่าน 939 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-09 13:25:34