ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสถานศึกษาพอเพียง วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 118 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-07 12:04:16