กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี

กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี

กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  ชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี นำโดยคุณครูวิไลวรรณ  บ่อวารี ,คุณครู บุญรอด  กระต่าย และนาง อรสา ศรีวสุธา ได้จัดกิจกรรมสวนมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า วัตถุประสงค์ของชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรีก็เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศีลธรรมและฟื้นฟูคำสอนอันเป็นแม่บทในพระพุทธศาสนารวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่ สถานศึกษาชุมชนและสังคมไทย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 519 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-04 09:42:45