ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)

ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp)

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “ค่ายสิ่งแวดล้อม (Environment Camp)” ประจำปี 2560  เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความในหัวข้อ “รักษ์ธรรมชาติ” เข้าร่วมกิจกรรม ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี    ทั้งนี้ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเส้นทางศึกษาระบบนิเวศในชุมชน ฐานความรู้ทางธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การกำจัดศัตรูพืช (ต้นผกากรอง) ประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นปอเต่าร้องไห้ สานเปลจากไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้คุ้มค่ามากที่สุดเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 568 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-04 09:30:26