ค่ายพัฒนาอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์
ค่ายพัฒนาอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์
ค่ายพัฒนาอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยาภาพทางคณิตศาสตร์ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 138 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-09-01 15:34:56