กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมร่วมจัด กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป เป็นประธานในพิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เขียนโดย นายยศวัฒน์ ทับทิม โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 877 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-31 14:14:07