งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

รองผู้อำนวยการ นายนิพนธ์ แก้วจีน ได้กล่าวเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและกระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 704 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-07 14:30:48