นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์

นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์

นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ นำโดย ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ , นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี และนายวีรชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เข้านิเทศติดตามเรื่อง PLC การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และรับนิเทศโครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเขียนโดย ฆเนศจ์ นามสุวรรณ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เปิดอ่าน 378 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-28 20:34:36