การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้” โดยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครูแกนนำ เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรม เพื่อขยายผลสู่คณะครูให้มีความพร้อม และนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 503 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-28 16:27:58