กิจกรรม “ วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560”

กิจกรรม “ วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560”

กิจกรรม “ วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560”

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ของทุกๆ ปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานห้องสมุด จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยบูรณาการกับกิจกรรมอาเซียนและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด นำโดย นางสาวณิชชยา   แสงสว่าง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560” โดยเวลา 08.30 – 12.00 น. ประธานในพิธีทำการเปิดพิธี และมีการแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมห้องสมุด และเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และงานห้องสมุด จากนั้นเวลา 13.00– 15.00 น. เป็นการจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารอาเซียน และประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี 
เขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 563 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-28 15:00:44