การประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)”

การประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)”

การประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)”

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ   จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 10 โรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “ขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)” โดยคณะผู้นิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นผู้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนา ณ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย บรรหาร เชื้อทอง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 264 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-28 13:01:10