สัปดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี (VDO)

สัปดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี (VDO)

สัปดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี (VDO)

นางสาวกนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม เป็นประธานเปิดงานสับดาห์พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ อาคาร์ 1 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เขียนโดย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 1,828 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-07 09:52:53