งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนกขัมวิทยา 2560

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนกขัมวิทยา 2560

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ เนกขัมวิทยา 2560

เมื่อวันที่  18  สิงหาคม พ.ศ.   2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ณ  หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 368 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-21 05:33:33