รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2560  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  เข้ารับการนิเทศติดตามประเมินผลบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   ณ  ห้องประชุมเกียรติภูมิ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 169 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-19 09:29:49