พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมวันภาษาไทย

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมวันภาษาไทย

พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมวันภาษาไทย

 ดร.สมพิศ  สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและกิจกรรมวันภาษาไทย(เพลินสุนทรีย์คีตภาษา เทิดองค์เจ้าฟ้าสิรินธร) ณ หอประชุมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วันที่ 29 กรกฎาคม 2558โดยกิจกรรมช่วงเช้าเป็นกิจกรรมวันภาษาไทย ช่วงบ่ายเป็นการแห่เทียนจำนำพรรษาทอดถวาย ณ วัดเขาวงจินดาราม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 1,102 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-06 10:43:50