สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด ค่ายคณิตศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด ค่ายคณิตศาสตร์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์  สัปดาห์ห้องสมุด  ค่ายคณิตศาสตร์

ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  สัปดาห์ห้องสมุด  พร้อมทั้งได้จัดค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖เขียนโดย Sunisa Plaisri โรงเรียนหนองรีประชานิมิต เปิดอ่าน 1,237 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-16 20:11:44