กิจกรรมวันอาเซียน 2560

กิจกรรมวันอาเซียน 2560

กิจกรรมวันอาเซียน 2560

โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดงานกิจกรรมวันอาเซียน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึวิถีชีวิต    ขนบธรรมเนียม ของประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน   โดยมี ผอ. มณเฑียร  สุดฮะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยาเขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 501 ครั้ง เขียนเมื่อ 2017-08-16 19:33:33